3 sierpień 2016 r.

Statystyka w biznesie i ekonomii

gospodarka

Statystyka pomaga w zarabianiu! Tak zwane modele ekonometryczne są w rzeczywistości zastosowaniem statystyki w naukach ekonomicznych. Oferujemy różną pomoc w tym zakresie:

  • Analiza szeregów czasowych (ARCH, GARCH, ARIMA,…)
  • Prognozowanie
  • Modele wejścia-wyjścia
  • Metody optymalizacji
  • Sieci neuronowe
  • Metody klasyfikacji (PCA, CA, CART, random forrests)
  • Factor analysis

Zobacz także nasz kurs: Statystyka w gospodarce.

 

pl_PLPolish
Darmowe motywy WordPress